БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Гълъбовъден спорт - Симеоновград

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Гълъбовъден спорт
Гълъбовъди Иван Пенев
Ширина/Дължина 42:01:51.03/25:49:44.58

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Силистра (16.05.2021)  BG39327/2019  254700,134  16.05.2021 10:44:36  1134.017  2(0)  15,748(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Силистра (16.05.2021)  BG44307/2020  254700,134  16.05.2021 10:45:00  1132.001  3(0)  23,622(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Силистра (16.05.2021)  BG44329/2020  254700,134  16.05.2021 10:45:55  1127.406  4(0)  31,496(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Силистра (16.05.2021)  BG39316/2019  254700,134  16.05.2021 10:46:00  1126.992  5(0)  39,37(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Силистра (16.05.2021)  BG44310/2020  254700,134  16.05.2021 10:46:01  1126.907  6(0)  47,244(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Силистра (16.05.2021)  BG39370/2019  254700,134  16.05.2021 10:47:03  1121.780  8(0)  62,992(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Силистра (16.05.2021)  BG39315/2019  254700,134  16.05.2021 10:47:41  1118.661  9(0)  70,866(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Силистра (16.05.2021)  BG39349/2019  254700,134  16.05.2021 10:50:10  1106.588  14(0)  110,236(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Силистра (16.05.2021)  BG39321/2019  254700,134  16.05.2021 10:52:06  1097.372  16(0)  125,984(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Силистра (16.05.2021)  BG39325/2019  254700,134  16.05.2021 10:52:11  1096.980  17(0)  133,858(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Силистра (16.05.2021)  BG39335/2019  254700,134  16.05.2021 11:03:21  1046.641  18(0)  141,732(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Силистра (16.05.2021)  BG39328/2019  254700,134  16.05.2021 11:11:06  1014.337  20(0)  157,48(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Силистра (16.05.2021)  BG39373/2019  254700,134  16.05.2021 11:11:11  1014.002  21(0)  165,354(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Силистра (16.05.2021)  BG39342/2019  254700,134  16.05.2021 11:12:51  1007.317  22(0)  173,228(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Силистра (16.05.2021)  BG39309/2019  254700,134  16.05.2021 11:15:26  997.131  25(0)  196,85(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Силистра (16.05.2021)  BG39326/2019  254700,134  16.05.2021 11:15:29  996.936  26(0)  204,724(0)  5(5)  127(127)  Клубно(Клубно) 
Бузъу (23.05.2021)  BG44314/2020  351970,339  23.05.2021 11:01:59  1165.530  3(0)  18,75(0)  7(7)  160(160)  Клубно(Клубно) 
Бузъу (23.05.2021)  BG39317/2019  351970,339  23.05.2021 11:16:41  1111.428  5(0)  31,25(0)  7(7)  160(160)  Клубно(Клубно) 
Бузъу (23.05.2021)  BG39321/2019  351970,339  23.05.2021 11:31:20  1062.286  9(0)  56,25(0)  7(7)  160(160)  Клубно(Клубно) 
Бузъу (23.05.2021)  BG44327/2020  351970,339  23.05.2021 11:34:46  1051.389  11(0)  68,75(0)  7(7)  160(160)  Клубно(Клубно) 
Бузъу (23.05.2021)  BG39349/2019  351970,339  23.05.2021 11:39:00  1038.261  14(0)  87,5(0)  7(7)  160(160)  Клубно(Клубно) 
Бузъу (23.05.2021)  BG44307/2020  351970,339  23.05.2021 11:41:46  1029.855  16(0)  100(0)  7(7)  160(160)  Клубно(Клубно) 
Бузъу (23.05.2021)  BG49077/2018  351970,339  23.05.2021 11:45:26  1018.925  18(0)  112,5(0)  7(7)  160(160)  Клубно(Клубно) 
Бузъу (23.05.2021)  BG44341/2020  351970,339  23.05.2021 11:49:43  1006.443  20(0)  125(0)  7(7)  160(160)  Клубно(Клубно) 
Бузъу (23.05.2021)  BG010315/2020  351970,339  23.05.2021 11:53:54  994.547  25(0)  156,25(0)  7(7)  160(160)  Клубно(Клубно) 
Бузъу (23.05.2021)  BG39353/2019  351970,339  23.05.2021 11:57:46  983.798  28(0)  175(0)  7(7)  160(160)  Клубно(Клубно) 
Бузъу (23.05.2021)  BG499043/2018  351970,339  23.05.2021 11:57:46  983.798  29(0)  181,25(0)  7(7)  160(160)  Клубно(Клубно) 
Бузъу (23.05.2021)  BG44303/2020  351970,339  23.05.2021 12:00:58  975.076  31(0)  193,75(0)  7(7)  160(160)  Клубно(Клубно) 
Сърат (30.05.2021)  BG39349/2019  391558,859  30.05.2021 12:03:38  1076.797  1(0)  7,042(0)  7(7)  142(142)  Клубно(Клубно) 
Сърат (30.05.2021)  BG17547/2016  391558,859  30.05.2021 12:05:37  1070.954  2(0)  14,085(0)  7(7)  142(142)  Клубно(Клубно) 
Сърат (30.05.2021)  BG39325/2019  391558,859  30.05.2021 12:06:38  1067.986  3(0)  21,127(0)  7(7)  142(142)  Клубно(Клубно) 
Сърат (30.05.2021)  BG39374/2019  391558,859  30.05.2021 12:23:01  1022.302  9(0)  63,38(0)  7(7)  142(142)  Клубно(Клубно) 
Сърат (30.05.2021)  BG49043/2018  391558,859  30.05.2021 12:23:11  1021.859  10(0)  70,423(0)  7(7)  142(142)  Клубно(Клубно) 
Сърат (30.05.2021)  BG44310/2020  391558,859  30.05.2021 12:29:56  1004.170  17(0)  119,718(0)  7(7)  142(142)  Клубно(Клубно) 
Сърат (30.05.2021)  BG39363/2019  391558,859  30.05.2021 12:33:05  996.123  18(0)  126,761(0)  7(7)  142(142)  Клубно(Клубно) 
Сърат (30.05.2021)  RO119956/2018  391558,859  30.05.2021 12:35:54  989.035  19(0)  133,803(0)  7(7)  142(142)  Клубно(Клубно) 
Сърат (30.05.2021)  BG39309/2019  391558,859  30.05.2021 12:36:07  988.493  21(0)  147,887(0)  7(7)  142(142)  Клубно(Клубно) 
Сърат (30.05.2021)  BG49010/2018  391558,859  30.05.2021 12:51:28  951.617  27(0)  190,141(0)  7(7)  142(142)  Клубно(Клубно) 
Волдава (22.06.2021)  BG17547/2016  1075049,021  23.06.2021 09:47:11  843.055  1(1)  9,615(7,692)  7(11)  104(130)  Клубно(В група) 
Волдава (22.06.2021)  BG39363/2019  1075049,021  23.06.2021 15:53:08  655.065  4(4)  38,462(30,769)  7(11)  104(130)  Клубно(В група) 
Волдава (22.06.2021)  BG39335/2019  1075049,021  23.06.2021 17:38:13  615.645  5(5)  48,077(38,462)  7(11)  104(130)  Клубно(В група) 
Волдава (22.06.2021)  BG49021/2018  1075049,021  23.06.2021 17:43:29  613.794  6(6)  57,692(46,154)  7(11)  104(130)  Клубно(В група) 
Волдава (22.06.2021)  BG49043/2018  1075049,021  23.06.2021 20:14:33  565.057  7(7)  67,308(53,846)  7(11)  104(130)  Клубно(В група) 
Волдава (22.06.2021)  BG49010/2018  1075049,021  23.06.2021 20:40:25  557.477  8(9)  76,923(69,231)  7(11)  104(130)  Клубно(В група) 
Влодава2 (11.07.2021)  BG39335/2019  1075047,353  12.07.2021 15:15:54  671.527  1(0)  41,667(0)  5(5)  24(24)  Клубно(Клубно) 
Влодава2 (11.07.2021)  BG49010/2018  1075047,353  12.07.2021 16:09:10  649.903  2(0)  83,333(0)  5(5)  24(24)  Клубно(Клубно) 
Влодава2 (11.07.2021)  BG49021/2018  1075047,353  12.07.2021 22:39:10  525.910  3(0)  125(0)  5(5)  24(24)  Клубно(Клубно) 
Влодава2 (11.07.2021)  BG49043/2018  1075047,353  13.07.2021 06:27:32  507.689  4(0)  166,667(0)  5(5)  24(24)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория E 700km - маратон  BG39335/2019  Мъжки  80,129  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG49010/2018  Женски  152,564  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG49021/2018  Мъжки  171,154  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG49043/2018  Мъжки  220,513  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG49021/2018  Мъжки  493,137  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG49010/2018  Женски  510,652  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG39335/2019  Мъжки  10  80,129  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG49010/2018  Женски  41  152,564  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG49021/2018  Мъжки  46  171,154  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG49043/2018  Мъжки  63  220,513  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG49021/2018  Мъжки  11  493,137  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG49010/2018  Женски  510,652  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG39335/2019  Мъжки  80,129  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG49010/2018  Женски  152,564  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG49021/2018  Мъжки  171,154  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG49043/2018  Мъжки  220,513  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG49021/2018  Мъжки  493,137  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG49010/2018  Женски  510,652  2021  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG39335/2019  Мъжки  80,129  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG49010/2018  Женски  17  152,564  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG49021/2018  Мъжки  15  171,154  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG49043/2018  Мъжки  27  220,513  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG49021/2018  Мъжки  493,137  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG49010/2018  Женски  510,652  2021  Многогодишни  Две години  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      539,744  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      16  539,744  2021  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      539,744  2021  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      539,744  2021  Многогодишни  Една година  Национално